Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku. Autor zdjęcia: Michał Kolenda

Kilka informacji o naszej szkole

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną, kształcącą młodzież na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum.
Przygotowujemy uczniów do pracy w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, blacharz samochodowy, monter mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik, technik mechatronik oraz technik pojazdów samochodowych.

Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Ełku.