Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku. Autor zdjęcia: Michał Kolenda

Kilka informacji o naszej szkole

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną, kształcącą młodzież na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum.
Przygotowujemy uczniów do pracy w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik, technik mechatronik oraz technik pojazdów samochodowych.

Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Ełku.