P.Borowski (PB)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 1d rys.tech.i t 13
1s-1/2 rys.tech.i t 14
1s-1/2 rys.tech.i t 14
  4teb-1/2 ob.m-u.i.ins 04
2 8:55- 9:40 1teb zaj.z wych. 13
  1s-1/2 rys.tech.i t 14
3teb-1/2 mon.ins.elek 04
4teb-1/2 ob.m-u.i.ins 04
3 9:50-10:35 3tme tikm 13
1teb-1/2 pom.el.i ele 04
  3teb-1/2 mon.ins.elek 04
4teb-1/2 ob.m-u.i.ins 04
4 10:45-11:30 3tme tikm 13
1teb-1/2 pom.el.i ele 04
2tse-2/2 m.u.i k.i.el 04
3teb-2/2 mon.m.iu.ele 04
3teb-2/2 mon.m.iu.ele 04
5 11:50-12:35 4teb-1/2 ob.m-u.i.ins 04
1d rys.tech.i t 13
2tse-2/2 m.u.i k.i.el 04
3teb-2/2 mon.m.iu.ele 04
3teb-2/2 mon.m.iu.ele 04
6 12:40-13:25 4teb-1/2 ob.m-u.i.ins 04
1d rys.tech.i t 13
2tse-2/2 m.u.i k.i.el 04
3teb-2/2 mon.m.iu.ele 04
3teb-2/2 mon.m.iu.ele 04
7 13:30-14:15 3teb-1/2 mon.ins.elek 04
  1teb masz.el. 13
1teb masz.el. 13
4teb masz.iurz.el 13
8 14:20-15:05 3teb-1/2 mon.ins.elek 04
       
Obowiązuje od: 3 wrzesnia 2018r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-11
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum