E.Romatowski (ER)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 3teb inst.el. 106
  3teb-1/2 mon.ins.elek 106
1tse-2/2 inst.el. 106
 
2 8:55- 9:40 3teb inst.el. 106
  3teb-1/2 mon.ins.elek 106
  2teb-1/2 mon.m.iu.ele 106
3 9:50-10:35 2teb-1/2 mon.m.iu.ele 106
3teb-1/2 mon.ins.elek 106
2teb-2/2 mon.ins.elek 106
3teb-1/2 ob.m-u.i.ins 106
2teb-1/2 mon.m.iu.ele 106
4 10:45-11:30 2teb-1/2 mon.m.iu.ele 106
3teb-1/2 mon.ins.elek 106
2teb-2/2 mon.ins.elek 106
3teb-1/2 ob.m-u.i.ins 106
2teb-1/2 mon.m.iu.ele 106
5 11:50-12:35 1tse-2/2 inst.el. 106
2teb-2/2 mon.ins.elek 106
  3teb inst.el. 106
3teb-1/2 ob.m-u.i.ins 106
6 12:40-13:25   2teb-2/2 mon.ins.elek 106
  3teb inst.el. 106
 
7 13:30-14:15   3teb inst.el. 106
     
Obowiązuje od: 5 lutego 2018r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-02-06
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum