3te
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 fizyka JG 103 matematyka AS 114 matematyka AS 114 inst.u.elen.-1/2 SH 12
mon.ins.elek-2/2 PB 04
j.angielski-1/2 SO 202
j.niemiecki-2/2 AC 105
2 8:55- 9:40 matematyka AS 114 wf RK s1 j.angielski-1/2 SO 202
j.angielski-2/2 KP 201
eks.urz.elen-1/2 SH 12
mon.ins.elek-2/2 PB 04
matematyka AS 114
3 9:50-10:35 urz.el.-1/2 SA 1
inst.el.-2/2 ER 106
eks.urz.elen-1/2 SH 12
inst.el.-2/2 ER 106
urz.el.-1/2 SA 1
joz elektr-2/2 SO 202
eks.urz.elen-1/2 SH 12
inst.el.-2/2 ER 106
j.polski SW 113
4 10:45-11:30 urz.el.-1/2 SA 1
inst.el.-2/2 ER 106
urz.el.-1/2 SA 1
ob.m-u.i.ins-2/2 PB 04
urz.el.-1/2 SA 1
ob.m-u.i.ins-2/2 PB 04
j.angielski-1/2 SO 202
j.angielski-2/2 KP 201
urz.el.-1/2 SA 1
inst.el.-2/2 ER 106
5 11:50-12:35 eks.urz.elen-1/2 SH 12
joz elektr-2/2 SO 202
urz.el.-1/2 SA 1
ob.m-u.i.ins-2/2 PB 04
j.polski SW 113 fizyka JG 103 j.niemiecki-1/2 AC 105
j.angielski-2/2 KP 201
6 12:40-13:25 eks.urz.elen-1/2 SH 12
mon.ins.elek-2/2 PB 04
religia JW 05 religia JW 05 fizyka JG 103 wf RK s1
7 13:30-14:15 eks.urz.elen-1/2 SH 12
mon.ins.elek-2/2 PB 04
zaj.z wych. BG 106 inst.u.elen.-1/2 SH 12
masz.iurz.el-2/2 ER 106
j.polski SW 113 wf RK s1
8 14:20-15:05     inst.u.elen.-1/2 SH 12
masz.iurz.el-2/2 ER 106
   
Obowiązuje od: 1 maja 2017r.
Drukuj plan
wygenerowano 2017-05-04
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum