2ts
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 pod.przed. GO 13 wf Ko s2   t.n.el.ie.u. S_ 3 t.n.el.ie.u. S_ 3
2 8:55- 9:40 wf Ko s1 j.polski JK 7   matematyka WK 110 t.n.el.ie.u. S_ 3
3 9:50-10:35 j.angielski-1/2 KP 201
j.angielski-2/2 SO 202
pkm HB 6   biologia JG 103 religia JW 05
4 10:45-11:30 fizyka WJ 110 matematyka WK 114   j.polski JK 7 wf Ko s1
5 11:50-12:35 j.polski JK 7 tech.wytw.-1/2 MB 02
tech.wytw.-2/2 HB 6
  religia JW 05 matematyka WK 114
6 12:40-13:25 tech.n.zesp. MB 02 tech.wytw.-1/2 MB 02
tech.wytw.-2/2 HB 6
  zaj.z wych. WK 114 matematyka WK 114
7 13:30-14:15 tech.n.zesp. MB 02 fizyka WJ 110   tech.n.zesp. MB 02 tech.n.zesp. MB 02
8 14:20-15:05   j.niemiecki-1/2 PS 5
j.niemiecki-2/2 AC 105
  j.angielski-1/2 KP 201
j.angielski-2/2 SO 202
 
Obowiązuje od: 4 września 2017r.
Drukuj plan
wygenerowano 2017-09-08
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum