2tme
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf JL s2 fizyka WJ 110 j.angielski SO 202 fizyka WJ 110 wf JL s1
2 8:55- 9:40 religia SR 209 elektr.i el. SA 1 religia SR 209 tech.w.ikon.-1/2 HB 6
tech.w.ikon.-2/2 MB 02
biologia JG 103
3 9:50-10:35 pneu.i hydra EK 108 tikm MB 02 wf JL @ tech.w.ikon.-1/2 HB 6
tech.w.ikon.-2/2 MB 02
pom.el.i ele-1/2 PB 04
ob.urz.is.me-2/2 EK 108
4 10:45-11:30 j.polski SW 113 uk.pneu.ihy.-1/2 EK 108
pom.el.i ele-2/2 SH 12
matematyka WK 114 matematyka WK 114 pom.el.i ele-1/2 PB 04
ob.urz.is.me-2/2 EK 108
5 11:50-12:35 tikm MB 02 uk.pneu.ihy.-1/2 EK 108
pom.el.i ele-2/2 SH 12
matematyka WK 114 matematyka WK 114 ob.urz.is.me-1/2 EK 108
pom.el.i ele-2/2 SH 12
6 12:40-13:25 tech.w.ikon.-1/2 HB 6
tech.w.ikon.-2/2 MB 02
pom.el.i ele-1/2 PB 04
uk.pneu.ihy.-2/2 EK 108
j.polski SW 113 elektr.i el. SA 1 ob.urz.is.me-1/2 EK 108
pom.el.i ele-2/2 SH 12
7 13:30-14:15 elektr.i el. SA 1 pom.el.i ele-1/2 PB 04
uk.pneu.ihy.-2/2 EK 108
j.niemiecki AC 105 j.angielski SO 202 j.polski SW 113
8 14:20-15:05   zaj.z wych. EK 108 urz.i sys.me EK 108    
Obowiązuje od: 1 maja 2017r.
Drukuj plan
wygenerowano 2017-05-04
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum