2teb
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski SO 202 mon.ins.elek-1/2 PB 04
mon.ins.elek-2/2 ER 106
inst.el. ER 106 elektr.i el. ER 106 pom.el.i ele-1/2 SA 1
pom.el.i ele-2/2 SH 12
2 8:55- 9:40 biologia JG 103 mon.ins.elek-1/2 PB 04
mon.ins.elek-2/2 ER 106
elektr.i el. ER 106 inst.el. ER 106 pom.el.i ele-1/2 SA 1
pom.el.i ele-2/2 SH 12
3 9:50-10:35 wf RK s2 wf RK s1 j.polski JK 7 zaj.z wych. WJ 110 pom.el.i ele-1/2 SA 1
pom.el.i ele-2/2 SH 12
4 10:45-11:30 matematyka MP 112 fizyka WJ 110 j.angielski SO 202 mon.m.iu.ele-1/2 PB 04
mon.m.iu.ele-2/2 ER 106
j.niemiecki AC 105
5 11:50-12:35 j.polski JK 7 matematyka MP 112 mon.ins.elek-1/2 PB 04
mon.ins.elek-2/2 ER 106
mon.m.iu.ele-1/2 PB 04
mon.m.iu.ele-2/2 ER 106
mon.m.iu.ele-1/2 PB 04
mon.m.iu.ele-2/2 ER 106
6 12:40-13:25 j.polski JK 7 masz.iurz.el S_ 3 mon.ins.elek-1/2 PB 04
mon.ins.elek-2/2 ER 106
masz.iurz.el S_ 3 mon.m.iu.ele-1/2 PB 04
mon.m.iu.ele-2/2 ER 106
7 13:30-14:15 religia JW 05 religia JW 05 masz.iurz.el S_ 3 wf RK s2 mon.m.iu.ele-1/2 PB 04
mon.m.iu.ele-2/2 ER 106
8 14:20-15:05   pod.przed. MP 112 matematyka MP 112    
Obowiązuje od: 1 maja 2017r.
Drukuj plan
wygenerowano 2017-05-04
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum