Harmonogram spotkań wychowawców klas z rodzicami

Lp. Tematyka spotkań Termin Uwagi
1. Spotkanie wychowawców klas z rodzicami poświęcone omówieniu i realizacji następującej tematyki:
- wybór klasowych rad rodziców,
- zatwierdzenie planu pracy rady klasowej,
- opracowanie i zatwierdzenie projektu tematyki lekcji wychowawczych,
- zapoznanie rodziców z obowiązującym prawem oświatowym.
21.09.2017 r. (czwartek) godz. 15.30 od godz. 16.00 dyżur pedagogiczny
2. Spotkanie wychowawców z rodzicami dotyczące wyników nauczania i wychowania za ½ semestru. 16.11.2017 r. (czwartek) godz. 15.30 od godz. 16.00 dyżur pedagogiczny
3. Spotkanie wychowawców z rodzicami dotyczące wyników nauczania i wychowania za I semestr. 18.01.2018 r. (czwartek) godz. 15.30 od godz. 16.00 dyżur pedagogiczny
4. Spotkanie wychowawców z rodzicami dotyczące wyników nauczania i wychowania w II semestrze. 08.03.2018 r. (czwartek) godz. 15.30 klasy maturalne
10.05.2018 r. (czwartek) godz. 15.30 pozostałe klasy od godz. 16.00 dyżur pedagogiczny
5. Spotkanie wychowawców z rodzicami według potrzeb. Termin i formę spotkania ustala wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2017 r.


Kontakt
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
ul. Armii Krajowej 1
19-300 Ełk

tel./fax: 87 610 31 09

e-mail: zsme@elk.edu.pl

Organ prowadzący
BIP