Zastępstwa

Zastępstwa w dniu 28.04.2017 (piątek)
Nazwisko nauczyciela nieobecnego Godzina Klasa Nazwisko nauczyciela zastępującego Uwagi
M. Supiński 1 2s na 2 lekcję
3 2ts M. Piktel za 7 lekcję 12.05
4 2teb M. Piktel za 8 lekcję 10.05
5 1teb U.Modrzejewska pdż
6 3ts do domu
Zmiany 4 1tme W. Kamińska za 4t
H. Brzozowska 3 2s P. Fiszer za 6 lekcję
4 2s A. Ciołkowska za 4ts
5 1s B. Grzegorczyk
P. Fiszer
za 3 lekcję
6 1teb U.Modrzejewska pdż
Zmiany 3 1s M. Brzostowski za 5 lekcję
5 1s B. Grzegorczyk
6 1ts K. Chrystuk za 4t

Kontakt
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
ul. Armii Krajowej 1
19-300 Ełk

tel./fax: 87 610 31 09

e-mail: zsme@elk.edu.pl

Organ prowadzący
BIP