Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE ZSME.I.224/6/2017

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku, ul. Armii Krajowej 1, 19-300 Ełk zaprasza do złożenia oferty na: na wykonanie inwestycji polegającej na likwidacji barier architektonicznych w pomieszczeniach edukacyjnych parteru budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku, w ramach projektu pn. „Stop barierom architektonicznym w poruszaniu się – likwidacja progów w pomieszczeniach sal lekcyjnych” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowanego w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.ZAPYTANIE OFERTOWE ZSME.I.224/5/2017

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku, ul. Armii Krajowej 1, 19-300 Ełk zaprasza do złożenia oferty na: Książki do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa


Kontakt
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
ul. Armii Krajowej 1
19-300 Ełk

tel./fax: 87 610 31 09

e-mail: zsme@elk.edu.pl

Organ prowadzący
BIP