Egzamin maturalny

Harmonogram, komunikaty i informacje

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku
Pobierz plik w formacie PDF

Informacja o sposobie orgqanizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „NOWEJ” formule obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018
Pobierz plik w formacie PDF

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018
Pobierz plik w formacie PDF

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 roku
Pobierz plik w formacie PDF

Deklaracje

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Deklaracja dla:(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2017/2018 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego, (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 albo 2016/2017, (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015
Pobierz plik w formacie DOCX

Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów
Pobierz plik w formacie DOCX

Materiały dodatkowe

Wzory matematyczne

Wzory z fizyki, chemii i biologii

Zbiór zadań maturalnych z matematyki z rozwiazaniami

Zbiór zadań z matematyki opracowany przez centralny zespół Ekspertów Matematycznych


Lista tematow do cześci ustnej egzaminu maturalnego z jezyka polskiego
(dotyczy absolwentów, którzy ukończyli szkołę w latach 2005/2006 do 2014/2015)
Pobierz plik w formacie PDF

Więcej informacji, dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2018, znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Kontakt
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
ul. Armii Krajowej 1
19-300 Ełk

tel./fax: 87 610 31 09

e-mail: zsme@elk.edu.pl

Organ prowadzący
BIP