Wakacyjne staże uczniów „Mechaniaka”

Po raz kolejny uczniowie ełckiego „Mechaniaka” podczas wakacji odbywali płatne staże zawodowe u ełckich pracodawców. Nasi uczniowie wakacyjny czas wykorzystali na pozyskiwanie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych, rozwijanie własnych pasji i zainteresowań a przede wszystkim na zdobyciu doświadczenia zawodowego na rynku pracy.

Staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku były możliwe dzięki realizacji projektu „Zawodowcy”; nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0014/17 w ramach Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działania 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W realizację projektu zaangażowanych było 140 uczniów naszej szkoły w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019.

Uczniowie po odbyciu szeregu certyfikowanych szkoleń i kursów z zakresu kompetencji twardych i miękkich realizowanych w trakcie roku szkolnego, zostali w pełni przygotowani do odbycia stażu zawodowego u pracodawców.

W realizacji projektu wspomogli szkołę ełccy przedsiębiorcy : Alta Filipkowscy Toyota w Ełku , Kwiatkowski Sp. z o.o w Ełku, PT „Mazury” Sp. z o.o. w Ełku, EBS Sp. z o.o., 3E PRODUCTION Spółka komandytowa, z którymi szkoła ma podpisane porozumienie o współpracy.

Z pewnością pracowicie spędzony wakacyjny czas dał naszym uczniom możliwość nabycia wysokiej jakości doświadczeń zawodowych, utwierdził w planowaniu dalszej ścieżki zawodowej a przede wszystkim wzmocnił pozycję naszego ucznia na rynku pracy.


Grażyna Orchowska