Dyżury pedagogiczne

Lp. Termin Uwagi
1. 21.09.2017 r. (czwartek) od godz. 16.00 po spotkaniu wychowawców klas z rodzicami
2. 05.10.2017 r. (czwartek) godz. 15.30-16.30
3. 16.11.2017 r. (czwartek) od godz. 16.00 po spotkaniu wychowawców klas z rodzicami
4. 07.12.2017 r. (czwartek) godz. 15.30-16.30
5. 18.01.2018 r. (czwartek) od godz. 16.00 po spotkaniu wychowawców klas z rodzicami
6. 01.03.2018 r. (czwartek) godz. 15.30-16.30
7. 05.04.2018 r. (czwartek) godz. 15.30-16.30
8. 10.05.2018 r. (czwartek) od godz. 16.00 po spotkaniu wychowawców klas z rodzicami
9. 07.06.2018 r. (czwartek) godz. 15.30-16.30

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2017 r.


Kontakt
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
ul. Armii Krajowej 1
19-300 Ełk

tel./fax: 87 610 31 09

e-mail: zsme@elk.edu.pl

Organ prowadzący
BIP